Recensies

Klik op de titel van het gerecenseerde boek om de recensie na te lezen. De recensies worden standaard gesorteerd aan de hand van het volume waarin ze gepubliceerd werden. Klik op de kolomtitels om te sorteren op auteur of titel.

Auteur gerecenseerd boek Titel gerecenseerd boek
Auteur recensie Gepubliceerd in nummer
LAURENS TEN KATE & MARCEL POORTHUIS (RED.) 25 EEUWEN THEOLOGIE & JAN BOR, 25 EEUWEN WESTERS FILOSOFIE Erik Meganck Volume 32 (2019), nummer 2
Luc Anckaert e.a. Abraham en odysseus Karl Verstrynghe Volume 27 (2014), nummer 1
Lorraine Daston, Against nature Massimiliano Simons
Lorraine Daston, Against nature Massimiliano Simons
Lorraine Daston, Against nature Massimiliano Simons Volume 33 (2020), nummer 2
Lorraine Daston Against nature Massimiliano Simons
Peter Venmans Amor Mundi. Hoe komen we tot een betekenisvolle relatie met de ander? Evelien Van Beeck Volume 30 (2017), nummer 3
Joost De Bloois Badiou Jan-Jasper Persijn Volume 27 (2014), nummer 1
Frans Grijzenhout, Wieger Velema en Niek Van Sas, red. BATAVIA Erik De Bom Volume 31 (2018), nummer 1
Paul De Hert, Andreas Kinneging & Maarten Colette Benjamin Constant. Ontdekker van de moderne vrijheid Marinus Cornelis in 't Veld Volume 30 (2017), nummer 2

Pagina's